Dutch House of Representatives committee set June date to discuss federal adult-use cannabis legalisation.

As reported in Cannabis Industrie…Here it is in Dutch .. Apologies Google Translate not in operation..

Na een tijdje van stilte lijkt er toch weer wat beweging in het wietexperiment te komen. Deze week werd namelijk bekend dat de Tweede Kamer commissie Justitie & Veiligheid op 2 juni gaat vergaderen over het wietexperiment, bezoek van Pieter Tops en de politie aan Canada in juli 2019 en diverse monitoren coffeeshops en coffeeshopbeleid.

2 juni: vergadering Tweede Kamer commissie Justitie & Veiligheid over wietexperiment e.a.

Om precies te zijn, de agendapunten zijn als volgt:

  1. Rapport ‘Lokaal bekeken, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17’
  2. Rapport ‘Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017’
  3. Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen
  4. Rapport ‘Coffeeshops in Nederland 2018’
  5. Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada
  6. Coffeeshopmonitor meting 2018
  7. Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen en uitvoering gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden
  8. Advies cannabispreventie experiment gesloten coffeeshopketen
  9. Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen
  10. Lachgas en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (designer drugs)

Daarvan is zeker puntje 5 problematisch. Daarin gaat Pieter Tops verklaren dat cannabis legalisatie in Canada is gefaald, onder andere omdat de zwarte markt tijdens zijn bezoek nog niet voldoende was gepareerd in juli 2019. Pas recentelijk in Q3 van 2020 werd er in Canada namelijk voor het eerst meer geld besteed aan legale wiet (824 miljoen Canadese dollar) dan illegale wiet (754 miljoen Canadese dollar). Dat is in ieder geval al 824 miljoen Canadese dollar wat alleen al dat kwartaal niet naar de zwarte markt is gegaan.

Grote afwezige op de agenda is de Wietwet.

Tweede Kamer commissie VWS vergaderde deze week over ‘controversieel’ drugsbeleid

Kaj Hollemans viel daarnaast op dat het drugsbeleid onder het kopje ‘controversieel’ werd geschaad in een Tweede Kamer commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Daarin bespraken ze onder andere hun reactie op een verzoek over uitzondering voor patiënten die medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine gebruiken en deelnemen aan het verkeer.

Tweede Kamer commissie J&V vergadert 2 juni over wietexperiment

Primary Sponsor

Top Marijuana Blog